Disseny de pàgines web amb HTML i CSS

-HTML és un llenguatge de marques utilitzat per elaborar pàgines web. Un llenguatge de marques és una forma de codificar un document amb etiquetes o marques (tags HTML) que indiquen l’estructura d’un text.

Per utilitzar correctament els llenguatges HTML i CSS necessitem un programa, el Gedit. Amb ell podem crear una pàgina web a través de comandes.

El primer que tenim que fer és obrir el programa Gedit i tenim que començar a possar comandes com: <tittle>Títol de la pàgina</tittle>.

 

-El llenguatge CSS és un llenguatge de disseny gràfic per definir i crear la presentació d’un document HTML. Està dissenyat per separar el contingut d’una pàgina web (document HTML) i la forma de presentació d’aquest, característiques com colors, fonts i posició de les diferents parts de la maquetació.

A través del llenguatge CSS podem canviar el tipus de lletra, la grandaria, el color, añadir imatges i moltes més comandes que ens ajudaran a realitzar una pàgina web més elaborada i treballada.

 

-Un CMS com  és un programari de gestió de continguts que ens permet fer diferents tipus de pàgines web sense tindre que escriure codi. Hi ha CMS per crear blogs, fòrums, wikis, portals de comunicació, botigues online, … WordPress és un CMS de codi lliure i gratuït destinat a crear blogs, però que gràcies a les seves opcions de configuració i al gran nombre de extensions disponibles ens pot servir per crear varis tipus de llocs webs.

 

Anuncios